TDC Exam Reviewer 3

Ang puting putol-putol na linya sa kalsadang salubungan ay nangangahulugan na:

A. Ang paglampas o ang pag-overtake ay maaaring gawin anumang oras
B. Hinihiwalay nito ang pagdaloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksiyon
C. Talagang hindi ipinahihintulot ang pag-cross

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *