Tagalog | CDE Online Validation Exam Reviewer 2

Kailan maaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?

Tawagan ang kapatid upang isara ang mga pinto bago matulog
Tawagan ang mga awtoridad para ipaalam ang sirang traffic light
Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *